top of page
Law Books

ADVOKATSAMFUNDET

advokatsamfundet_logotyp.png

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att man är ledamot av Sveriges Advokatsamfund innebär att man är advokat.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokat följer man också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar advokatens oberoende, lojalitet med klienten, tystnadsplikt och skyldighet att se till att advokatens samtliga uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokat står man dessutom under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar en advokat för att själv, dennes biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar vi gärna mer.

advokatsamfundet_logotyp.png
bottom of page